Świadczymy pełen zakres usług geodezyjnych. Posiadamy najwyższej klasy urządzenia pomiarowe takich firm jak Trimble, Geodimeter, Topcon, Leica. Pomiary wykonujemy metodami tradycyjnymi i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii GPS.
Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak również firm, chętnie podejmiemy dłuższą współpracę. Przy dłuższej współpracy oferujemy upusty, również dla klientów indywidualnych np. przy wykonaniu wszystkich usług geodezyjnych związanych z budową domku jednorodzinnego przez naszą firmę. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość skorzystania z usług projektanta który zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z budową domu i innych budowli, uzbrojenia podziemnego wymagającego pozwolenia na budowę lub/i uzgodnienia ZUD.
Wykonujemy różne typy zleceń, np: mapy do celów projektowych pod przyłącze lub domek jedno rodzinny, po mapy wielko formatowe i kompleksową obsługę inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług świadczonych przez naszą firmę, po kliknięciu na daną usługę w oknie pojawi się jej opis. Klientów indywidualnych zachęcamy do zapoznania się z zakładką „poradnik inwestora”.


USŁUGI:

GEODEZYJNE WSPARCIE INWESTYCJI:

- mapy do celów projektowych (wtórnik)
w wersji cyfrowej lub analogowej

opis;
Mapa do celów projektowych jest to zaktualizowana kopia mapy zasadniczej. Wykonanie mapy poprzedzone jest pomiarem w terenie istotnych szczegółów np: duże drzewa, budynki, uzbrojenie podziemne itp. których brak na mapie zasadniczej a istnieją w terenie. Mapę można sporządzić na dwa sposoby: analogowy – mapa na foli kreślarskiej, ze względu na fakt że zdecydowana większość projektantów używa do pracy komputerów i odpowiedniego oprogramowania jest to rzadko wykorzystywana metoda. Mapa cyfrowa na płycie CD-R daje możliwość obróbki w komputerze co jest udogodnieniem dla projektantów i praktycznie stało się już standardem.

- wytyczenie budynku, budowli
i uzbrojenia podziemnego

Opis:
Wytyczenia budynku dokonuje się na podstawie projektu zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe, projekt oprócz rysunków technicznych zawiera również plan zagospodarowania działki sporządzony przez projektanta na mapie do celów projektowych (wtórnik). Na planie zagospodarowania podane są wymiary od budynku do granic działki, na podstawie tych wymiarów geodeta umiejscawia budynek w odpowiednim miejscu na działce. Do poprawnego wytyczenia budynku potrzebny jest tez rzut fundamentów i parteru. Zazwyczaj wytycza się cztery główne narożniki budynku, oczywiście można tez wytyczyć inne elementy ale jest to związane z większym kosztem. Geodeta zaznacza palikami osie fundamentów, ponieważ paliki nie są trwałe i po dokonaniu wykopu pod fundament ulegną zniszczeniu na życzenie klienta robi się odbicia na tzw. Ławy w odległości ok. 2m od planowanego wykopu.

Wytyczenia uzbrojenia podziemnego również dokonuje się na podstawie planu zagospodarowania lub planszy koordynacji sieci sporządzonej na mapie do celów projektowych. Geodeta zaznacza uzbrojenie podziemne poprzez wbicie palików w charakterystycznych punktach uzbrojenia takich jak: załamania, studzienki itp.

- inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli
i uzbrojenia podziemnego

opis:
Inwentaryzacja powykonawcza polega na wykonaniu pomiaru budynków, budowli, uzbrojenia podziemnego w celu porównania czy wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem oraz naniesieniu opracowanych pomiarów na mapę zasadniczą w celu jej aktualizacji. Inwestor otrzymuje mapę inwentaryzacji powykonawczej w kilku egzemplarzach w zależności od potrzeb. Mapa inwentaryzacji jest niezbędna do zakończenia budowy i otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

- kompleksowa obsługa inwestycji

Opis:
Chętnie zajmiemy się twoją inwestycją od początku do końca jej trwania. Przy kompleksowej obsłudze inwestycji oferujemy upusty na nasze usługi. Oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych i firm potrzebujących geodety na placu budowy, do sporządzenia mapy do celów projektowych lub innych usług. Oferta dotyczy zarówno małych inwestycji typu domek jednorodzinny i większych lub średnich inwestycji typu dyskont lub inne tego typu inwestycje średniej wielkości.

OBSŁUGA GEODEZYJNO – PRAWNA

- podziały nieruchomości (działek ewidencyjnych)

- wznowienie granic nieruchomości

- badanie stanu prawnego nieruchomości

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków